Ploče od mineralne vode

Ploče od mineralne vune koristi se kao fasadna izolacija, izolacija u podovima, plafonima ili na kosinama
ispod krovne pokrivke objekata. Imaju dobre termičke karakteristike. Mineralna vuna spada u materijale
koji su otporni na plamen, pa se primenjuju za izolaciju komercijalnih, javnih, poslovnih i stambenih
objekata. Lako se montiraju, oblikuju prema mestu ugradnje, pa su naročito pogodni za potkrovlja i za ne
pristupačna mesta.