Poliuretan

Poliuretan je polimer sačinjen od lanaca organskih jedinica povezani hemijskim vezama.
Poslednjih godina sve više se govori o značaju energetske efikasnosti. Godišnje se velika količina energije utroši na grejanje u zimskim i hlađenje u letnjem periodu. Sve veći zahtevi za toplotnom izolacijom ne mogu se zadovoljiti samo povećanjem debljine sloja izolacije.
Poliuretan je optimalno rešenje za odličnu toplotnu izolaciju stambenih, poslovnih i proizvodnih objekata. Veoma pogodan za toplotnu izolaciju fasada, temelja, podova i krovova.
Poliuretan ima bolje karakteristike u odnosu na većinu poznatih izolacionih materijala:
- Veću vrednost toplotne izolacije(koeficient toplotne provodljivosti λ=0,02 W/m•K), efikasna je i na niskim i na visokim temperaturama.
- Visoka otpornost na pritisak. - Pomaže kontrolu vlage i kondenzacije (štiti ploče i konstrukciju zgrade od vlage i kondenzacije).
- Poliuretanska pena je otporna na većinu kiselina, benzin i ulja.
- Vremenom ne menja svoj oblik i karakteristike.

U našoj ponudi imamo:
Poliuretanske sirovine
Poluretanske ploče N/N
Poliuretanske rezane ploče
- Poliuretanske sisteme