Ploče sa parnom branom

Parna brana služi za sprečavanje prodora vodene pare u termoizolaciju.
Time se sprečava propadanje termoizolacije.
’’ATMA’’ koristi aluminijumsku foliju, koja se lepi na mineralnu vunu. Aluminijumska folija
je potpuno vodonepropusna. Kondenzacija ostaje van izolacione mineralne vune. Termičke karakteristike takve izolacije se ne menjaju sa godinama korišćenja, jer ne postoji mogućnost prodora vlage u minelanu vunu. Koristi se za spoljnu izolaciju tavanica, kosina, zidova i podova, kako objekata za stanovanje tako i poslovnih, komercijalnih i industrijskih objekata. Aluminijumska folija se po potrebi može postaviti sa obe strane mineralne vune.