Poliuretanske sirovine

Prilagođeni sistemi za razne primene, raznih gustina, samogasivosti, vremena rekacije, sprej.
Za ručno i mašinsko livenje.
Za razlčite temperaturne režime (od -40 do +150 °C).

Pakovanja od 1 do 250 kg

ATMA isporučuje poliuretan za izolaciju objekata za montažu poliuretanskih ploča na spoljnu fasadu, lepljenjem mrežice lepkom i stavljanje fasade. Fasada može biti od poliuretana, mašinskim naprskavanjem poliuretana u debljini sloja koji zahteva kupac.

Ukoliko postoji vazdušni prostor između dva zida radnici ATME mogu izvršiti ulivanje poliuretana u prostor između dva zida.